Notice: Undefined property: db::$queryCount in /home/zhongcaiseccom/public_html/include/class.db_mysql.php on line 98
中財證券有限公司 - 聯絡我們

地址: 香港中環皇后大道中131號中財中心6 

電話: 2703 7408

傳真: 2703 7938

辦公時間: 星期一至五: 早上九時半至下午五時半 

星期六、日及公眾假期休息 

 

交易專線 

852 - 2703 1622

 

客戶專線 

852 - 2703 0080

 

客服電郵 

cs@zhongcai-sec.com