Notice: Undefined property: db::$queryCount in /home/zhongcaiseccom/public_html/include/class.db_mysql.php on line 98
中財證券有限公司 - 證券交收
 

客戶可親臨本公司辦理存入實物股票(股票須經股份登記公司接受後方可進行交易,大約需時七個工作天);或
客戶可透過其他證券行/託管商之中央結算及交收系統,將股份轉到客戶在本公司的帳戶內。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客戶須親臨本公司辦理提取實物股票手續,一般大約需時三個工作天;或客戶可將寄存於本公司之股票透過中央結算及交收系統轉往其他證券行/託管商。